top of page
Paulina_Brandberg__photo_Karl_Gabor-1701.jpg

Om mig

Vem är jag?
Jag är 38 år (f 1983), född och uppvuxen i Lund, men bosatt i Stockholm. Sedan drygt tolv år tillbaka arbetar jag som åklagare, numera på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Stockholm.

Jag har alltid haft ett stort intresse för politik och samhällsfrågor, men det var först 2020 som jag bestämde mig för att aktivt börja delta i samhällsdebatten.

Varför är jag liberal?

Jag är starkt övertygad om att vi människor mår som bäst när vi får frihet att själva styra över våra liv. Liberalerna kämpar för att alla människor ska få denna frihet. Genom satsningar på skolan ger vi barnen den bästa starten i livet, genom en skarp integrationspolitik ger vi människor från andra länder nycklarna som krävs för att bli en del av vår gemenskap och genom ett starkt rättsväsende skapar vi förutsättningar att ingripa mot dem som genom brott begränsar andra människors frihet.

Som liberal vill jag se ett samhälle där alla inkluderas, och där en självklar målsättning ska vara att alla som har förmågan att arbeta ska vara självförsörjande.

Vilka frågor brinner jag extra mycket för?

1. Lag och ordning
Jag är uppriktigt orolig över brottsutvecklingen i vårt land. Fler och fler människor begränsar sina liv av rädsla för att utsättas för brott, särskilt i våra utsatta områden. För att återskapa tryggheten måste vi både jobba aktivt med orsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet och samtidigt bli bättre på att utreda och lagföra dem som begår brott.

2. Migration/integration

För mig handlar en human migrationspolitik inte enbart om att tillåta människor att komma till svenskt territorium. För att en migrationspolitik ska kunna definieras som human måste den kombineras med en väl genomtänkt och tydlig integrationspolitik så att människor som kommer hit från andra länder ges bästa möjliga förutsättningar att bli en del av vårt samhälle. I detta avseende har svensk politik kraftigt misslyckats, vilket har skapat parallellsamhällen och utanförskapsområden. Denna fråga måste tas på mycket större allvar.

3. Skola och utbildning

För mig är det självklart att en bra framtid skapas i klassrummen och med två lärarföräldrar har skolpolitik alltid varit ett naturligt samtalsämne vid middagsbordet. Alla barn förtjänar en utbildning i toppklass som är anpassad efter varje elevs individuella förutsättningar. För att kunna åstadkomma detta måste vi uppvärdera läraryrket så att vi får fler kompetenta lärare, och skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för barnen i skolan.

Vad menar jag med att jag vill se en ny inriktning på rättspolitiken?

Svensk straffrätt har länge präglats av ett alldeles för ensidigt gärningsmannaperspektiv. Jag vill se ett system där mer fokus sätts på brottsoffers intressen och rättigheter, samtidigt som vi givetvis fortsätter att värna brottsmisstänktas rätt till en rättssäker prövning.

Det finns många konkreta åtgärder som behöver vidtas. Vår lagstiftning behöver moderniseras så att den anpassas efter såväl brottsligheten som den tekniska utvecklingen. Flaskhalsarna i utredningskedjan måste åtgärdas. Vittnen måste erbjudas betydligt bättre skydd än idag. Socialtjänsten måste få verktyg att ingripa mot ungdomar som är på väg att rekryteras in i gängkriminalitet. Vi måste utveckla bättre arbetssätt för att kunna lagföra våld i hemmet.

Listan är lång. Vi har inte råd att vänta.

Vad kan jag bidra med i politiken?

Efter att ha arbetat inom rättsväsendet i över fjorton år har jag från insidan sett mycket av det som fungerar mindre bra i samhället. Dessa problem kräver konkreta lösningar. Om jag får väljarnas förtroende att företräda Liberalerna i riksdagen kommer jag att använda all min kunskap och erfarenhet i dessa frågor till att med full kraft driva igenom de åtgärder som kommer att göra störst skillnad för att vända utvecklingen.

Om mig: Om
bottom of page