top of page

Arbetslivserfarenhet

Paulina_Brandberg__photo_Karl_Gabor-1979.jpg

Juli 2022 - 

Rättspolitisk expert Liberalerna

Juni 2010 -
Åklagare. Sedan 2019 senior kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Stockholm. Har särskild erfarenhet av att arbeta med relations- och sexualbrott samt gängrelaterad brottslighet.

Juni 2018 - augusti 2019
Departementssekreterare vid Justitiedepartementet, enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete. Representerade Sverige i Europarådets expertkommitté för internationellt rättsligt samarbete

2008-2010
Tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt


2008
Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahl, Malmö


Mitt CV: Om

Politiska uppdrag

chris-montgomery-smgTvepind4-unsplash.jpg

2015 - 2018
Ersättare i socialnämnden, Sollentuna kommun


2019 - 2020
Ersättare i utbildningsnämnden, Sollentuna kommun

2019 -

Borgerlig vigselförrättare

2021
Uppdrag att för Liberalernas räkning utreda politiska förslag för att bekämpa den grövsta kriminaliteten

2021 -

Ledamot i Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

Mitt CV: Om

Högskoleutbildning

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash.jpg

2003 - 2008
Juris kandidatexamen, Juridiska Fakulteten vid Lunds Universitet


Fristående kurser:

2016

Små barns samspel och utveckling, Umeå universitet

2011
Portugisiska, grundkurs, Högskolan i Dalarna

2007-2008
Studier i internationell och kinesisk rätt, Hong Kong University, Hong Kong


2006
Studier i internationell och komparativ rätt, Suffolk Law School, Boston


2006
Psykologi, grundkurs, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet

2004
Franska, allmän kurs, Romanska institutionen, Lunds Universitet


Mitt CV: Om
bottom of page